Uitleg over EMDR

Wat is EMDR?

EMDR is de afkorting van “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Het is een bewezen effectieve behandelmethode om nare ervaringen te verwerken, zoals posttraumatische stressklachten (PTSS) en andere traumagerelateerde angstklachten. Vaak zijn deze klachten ontstaan als direct gevolg van een akelige (traumatische) gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een heftige emotionele reactie oproept. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen in de jeugd die nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR worden toegepast als onderdeel van de behandeling.

Hoe werkt EMDR?

Bij EMDR wordt de cliënt gevraagd aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Daarna wordt een afleidende stimulus aangeboden. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut die afwisselend links en rechts wordt aangeboden en die door de cliënt wordt gevolgd met de ogen. Dit brengt een bepaald proces op gang in de hersenen. Hierdoor neemt de emotionele lading af tot een aanvaardbaar niveau. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR werkt snel en effectief.

Filmpjes over EMDR bij kinderen en volwassenen

Hieronder staan filmpjes speciaal voor kinderen, jongeren en volwassenen die goed weergeven wat er tijdens een behandeling gebeurt.

Filmpje voor kinderen van 8-12 jaar en een animatie voor deze leeftijdsgroep.

Filmpje voor jongeren van 12-18 jaar

Filmpje voor volwassenen