Behandelaanbod en psychotherapie

Hulp kan onder meer worden geboden bij:

 • somberheidsklachten
 • angst- en dwangklachten, onrust, spanning en paniek
 • faalangst en/of negatief zelfbeeld
 • verlies en trauma, ook rondom zwangerschap, geboorte en jongste jaren
 • leerproblemen
 • ADHD en autisme
 • slaap- en eetproblemen
 • ontwikkelingsproblemen
 • opvoedingsproblemen
 • (gender)identiteitsproblemen
 • sociale problemen
 • gedragsproblemen
 • afname intelligentie onderzoek

Psychotherapie

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Van alle psychotherapie├źn is de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie het best wetenschappelijk aangetoond. In de behandeling wordt er dan ook vaak gewerkt met (een combinatie van) cognitieve therapie en gedragstherapie, maar ook EMDR, aandachtgerichte cognitieve therapie (mindfulness), interpersoonlijke psychotherapie en/of oplossingsgerichte therapie kunnen worden toegepast. Ook kan het nodig zijn om ouderbegeleiding of gezinsgesprekken in te zetten. Bovendien wordt vaak gebruik gemaakt van psycho-educatie (advies, voorlichting en informatie over de problemen) aan ouders en/of het kind.

U kunt niet terecht bij de praktijk als er sprake is van:

 • een acute crisissituatie
 • gescheiden ouders die niet meer met elkaar praten, waarbij het kind jonger is dan 16 jaar 
 • ernstige verslavingsproblematiek of ernstig antisociaal gedrag