Diagnostiek en behandeling

Hulp kan onder meer worden geboden bij:

 • somberheidsklachten
 • angst- en dwangklachten, onrust, spanning en paniek
 • faalangst en/of negatief zelfbeeld
 • verlies en trauma, ook rondom zwangerschap, geboorte en jongste jaren
 • hechtingsproblemen
 • leerproblemen
 • autisme en ADHD (ook voor het instellen van evt. medicatie)
 • slaap- en eetproblemen
 • ontwikkelingsproblemen
 • opvoedingsproblemen
 • (gender)identiteitsproblemen
 • sociale problemen
 • gedragsproblemen
 • afname intelligentie onderzoek

Psychotherapie

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Van alle psychotherapie├źn is de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie het best wetenschappelijk aangetoond. In de behandeling wordt er dan ook vaak gewerkt met (een combinatie van) cognitieve therapie en gedragstherapie, maar ook EMDR, schematherapie, aandachtgerichte cognitieve therapie (mindfulness), interpersoonlijke psychotherapie en/of oplossingsgerichte therapie kunnen worden toegepast. Ook kan het nodig zijn om ouderbegeleiding of gezinsgesprekken in te zetten. Bovendien wordt vaak gebruik gemaakt van psycho-educatie (advies, voorlichting en informatie over de problemen) aan ouders en/of het kind.

U kunt niet terecht als er sprake is van:

 • een acute crisissituatie, su├»cidaliteit, eetstoornis of schoolweigering.
 • gescheiden ouders die zo moeizaam met elkaar praten, dat het kind daar de dupe van is geworden.
 • ernstige verslavingsproblematiek of ernstig antisociaal gedrag.
 • zeer complexe (persoonlijkheids)problematiek.