Behandelaanbod en psychotherapie

Hulp kan onder meer worden geboden bij:

  • somberheidsklachten
  • angst- en dwangklachten
  • trauma en verlies
  • leerproblemen
  • ADHD en Autisme
  • slaap- en eetproblemen
  • ontwikkelingsproblemen
  • opvoedingsproblemen
  • sociale problemen
  • gedragsproblemen

Psychotherapie

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Van alle psychotherapieën is de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie het best wetenschappelijk aangetoond. In de behandeling wordt er dan ook vaak gewerkt met (een combinatie van) cognitieve therapie en gedragstherapie, maar ook EMDR, aandachtgerichte cognitieve therapie (mindfulness), interpersoonlijke psychotherapie en/of oplossingsgerichte therapie kunnen worden toegepast. Ook kan het nodig zijn om ouderbegeleiding of gezinsgesprekken in te zetten. Bovendien wordt vaak gebruik gemaakt van psycho-educatie (advies, voorlichting en informatie over de problemen) aan ouders en/of het kind.

Wanneer kunt u niet terecht

U kunt niet terecht bij Psychologiepraktijk Waterland als er sprake is van een vechtscheiding of een acute crisissituatie, als één van de ouders of een jongere niet aan de aanmelding wil meewerken, of bij ernstige verslavingsproblematiek, ernstige psychiatrische problematiek of ernstig antisociaal gedrag.