Supervisor GZ-psycholoog en Supervisor Psycholoog K&J

Supervisor

Sinds 2008 ben ik werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarvóór heb ik tien jaar in de medische wetenschap gewerkt als epidemioloog. Dat betekent dat ik gewend ben (wetenschappelijk) te schrijven en extra alert ben op mogelijke oorzakelijke en in stand houdende factoren van uitingen van bepaald gedrag voor en tijdens de behandeling. Ik geloof dan ook zeer in een systemische benadering en een optimale samenwerking met ouders en kind. Mijn werkstijl wordt door supervisanten steevast warm, transparant, vertrouwd en doelgericht genoemd.

Visie

Een positief, stimulerend en veilig leerklimaat staat voorop binnen de supervisie. Ik werk graag oplossingsgericht en richt me op de sterke kanten en de persoonlijke krachten van mijn supervisanten. Kennisoverdracht, reflectie en de persoonlijke ontwikkeling van de supervisant staan hierin centraal. Iedereen heeft andere behoeften en die zijn onder meer afhankelijk van het stadium van (beroepsmatige) ontwikkeling. Ook de leerstijl kan per persoon sterk verschillen. Als supervisor sluit ik daar zoveel mogelijk op aan. Daarbij ben ik praktisch ingesteld. Binnen de supervisies wordt er concreet geoefend en krijgen supervisanten praktische handreikingen. Afhankelijk van de leerdoelen zal de supervisie meer persoonsgericht, dan wel technisch georiënteerd zijn.

Werkwijze

Bij de kennismakingsafspraak bespreken we welke leerdoelen en welke leerstijl je hebt. Als mijn aanbod aansluit bij jouw leer- en ontwikkelingswensen, dan stellen we een supervisiecontract op. Daarin staan jouw doelen en de afspraken die we maken.

Als je dat wilt, dan kan ik je ook begeleiden bij het schrijven van diagnostiekcasussen en behandelcasussen (voor de registratie NIP K&J).

Sessies kunnen ook plaatsvinden via beeldbellen.

Aanbod

  • Supervisie in het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog.
  • Supervisie in het kader van de opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.
  • (Groeps)supervisie binnen Jeugdzorg en Onderwijs.
  • Werkbegeleiding.

Aanmelden

Aanmelding is mogelijk via het contactformulier op deze site. In een oriënterend gesprek kunnen we de wensen en leerdoelen met betrekking tot de supervisie bespreken en nadere afspraken maken ten aanzien van de invulling van het traject.