Kennismaken met Psychologiepraktijk Waterland

Visie

Mijn naam is Esther Welp. In de zomer van 2016 ben ik gestart met Psychologiepraktijk Waterland. Daarvóór heb ik jarenlang bij grote GGZ-instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. Met mijn kennis en ervaring kan ik grondige diagnostiek uitvoeren en bewezen effectieve hulp op maat bieden. Dat begint in mijn visie door met een open en nieuwsgierige houding te luisteren naar het kind en de ouder. Ik werk transparant en oplossingsgericht. Mijn focus is gericht op ontwikkeling, groei en het (her)vinden van eigen kracht. 

Lees hier wat (ouders van) cliënten over mij zeggen.


Missie

Samen zoeken we uit hoe het komt dat het niet goed gaat met uw kind of met jou als jongere. Hierbij vind ik het belangrijk om laagdrempelig en open te zijn om zo een goede werkrelatie op te bouwen. Samen stellen we daarna behandeldoelen op en kijken we hoe deze gehaald kunnen worden. Samenwerking in een veilige omgeving staat hierbij voorop, ook en soms vooral met ouders. Je hoeft het niet meer alleen te doen.  

Kinder- en jeugdpsycholoog

Als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en Gezondheidszorgpsycholoog kind & jeugd ben ik gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen. Ik heb hier sinds 2008 veel ervaring in opgedaan bij verschillende specialistische poliklinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook werkte ik bij een school voor Speciaal Onderwijs en op de kinder(revalidatie)afdeling van het Dijklander Ziekenhuis.

Sinds 2010 verzorg ik de psychologische begeleiding van kinderen en jongeren met overgewicht. In het kader hiervan heb ik onder meer meegewerkt aan het RTL-4 televisieprogramma “Help, ons kind is te dik”.

Wetenschap

Hiervóór heb ik ook tien jaar wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd als epidemioloog in Frankrijk, de Verenigde Staten en Nederland. Vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond heb ik in samenwerking met het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede onderzoek uitgevoerd naar inslaapproblemen bij kinderen en meegeschreven aan een hoofdstuk hierover in Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten deel I van Braet & Bögels.

Psychotherapie

Bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) ben ik opgeleid tot cognitief gedragstherapeut, een bewezen effectieve psychotherapie. Ook ben ik opgeleid tot EMDR Europe Practitioner bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN). EMDR Europe Practitioner is een titel die in Europees verband wordt toegekend aan mensen van wie is vastgesteld dat zij in staat zijn EMDR in alle facetten te beheersen. Momenteel ben ik me verder aan het bekwamen in de schematherapie. Dat is een wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, waarbij je leert de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen, zodat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen.

U kunt hier mijn registraties inzien.

Monnickendam

Ik ben moeder van twee kinderen en woon in Monnickendam, waar ik geniet van de Waterlandse natuur, het schaatsen in de winter (zodra dat kan) en het kanoën in de zomer.

Werkwijze

Vakkundigheid, warmte, humor en oplossingsgerichtheid kenmerken mijn werkwijze. Hierbij staat samenwerken in een veilige en vertrouwde sfeer centraal. Ik bied uitsluitend maatwerk en zo nodig kan ik collega-experts uit mijn netwerk inschakelen. Zo werk ik samen met Michaela Pronk, arts-systeemtherapeut, die zo nodig ADHD medicatie instelt. Hieronder stelt ze zich kort voor.

Michaela Pronk

In Duitsland heb ik geneeskunde gestudeerd. Sinds 1995 woon ik in Nederland. Kinderen, hun ontwikkeling en hun mogelijkheden bleven me steeds boeien, waardoor ik sinds 2006 als arts in de kinder- en jeugdpsychiatrie ben gaan werken. Ik heb ook de opleiding systeemtherapie (gezins- en relatietherapie) aan het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie afgerond. Sinds 2012 werk ik als arts en systeemtherapeut in mijn eigen praktijk M3. Mijn motto is: Van klacht naar je KRACHT! Ik heb me gespecialiseerd in de behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren, en in gezinnen en relaties. Omdat ADHD zo erfelijk is, is de gezinsbenadering en behandeling voor mij belangrijk. Door een oplossingsgerichte en inzichtgevende behandeling kunnen systemen weer in hun kracht te komen staan.

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVRG en van het ADHD-Netwerk.

Registraties: BIG-nummer 59045459601, AGB code 84-027436 / AGB code praktijk M3 84056324.