Uitleg over hoe een kinderpsycholoog werkt

Intakegesprek

Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek en wordt u verzocht daarvoor een aanmeldformulier in te vullen. Tijdens deze eerste kennismaking worden de klachten zo goed mogelijk in kaart gebracht. Ook wordt uitleg gegeven over de werkwijze en praktische zaken. Aan het einde van het intakegesprek wordt een globaal voorstel gedaan. Dat kan gaan over nader onderzoek om de klachten beter te begrijpen of er wordt meteen een behandelvoorstel gedaan. Indien nodig kan er gebruik gemaakt worden van beeldbellen.

Klik met psycholoog

Na afloop van het intakegesprek zal gevraagd worden of er een klik wordt ervaren met de psycholoog. Het is belangrijk om een psycholoog te hebben waar je je vertrouwd en op je gemak bij voelt. Dit is van grote invloed op het uiteindelijke resultaat van de behandeling. 

Behandelplan

Na het intakegesprek en het eventuele onderzoek, wordt gezamenlijk een behandelplan opgesteld. In dit plan staan de behandeldoelen en de manier hoe die doelen bereikt worden. Deze doelen zullen regelmatig samen besproken worden en terugkomen in de behandeling.

Gescheiden ouders

Indien ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben, dan kan de hulpverlening bij kinderen onder de 16 alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd. Wanneer één van de ouders niet bij de gesprekken aanwezig kan of wil zijn, is schriftelijke toestemming van de afwezige ouder nodig. Deze toestemming is niet vereist voor kinderen van 16 of 17 jaar.

Klachtenregeling

Vanzelfsprekend wordt er alles aan gedaan om u en/of uw kind zo goed mogelijk te helpen. Mocht het onverhoopt toch anders lopen, dan horen we dat graag en gaan we daarover in gesprek. Er kan dan gezocht worden naar een oplossing en van geleerd worden. Mochten we er gezamenlijk niet uitkomen of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we bij zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.