Hoe wordt psychologische hulp aan kinderen vergoed

Vergoeding psychologische hulp aan kinderen

Sinds 1 januari 2015 is de zorg voor kinderen tot 18 jaar overgeheveld naar de gemeenten. Dit betekent dat niet de zorgverzekeraar, maar de gemeente de behandeling betaalt voor kinderen en jongeren. Jeugdhulp wordt alleen bekostigd als deze tot stand is gekomen op basis van een verwijzing van een van deze verwijzers: het lokale team van de gemeente (Kernteam Jeugd), medische verwijzers (zoals huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen, medisch specialisten), Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis.

Gemeente Waterland en gemeente Edam-Volendam

Psychologiepraktijk Waterland neemt alleen kinderen en jongeren aan die woonachtig zijn in de gemeentes Waterland en Edam-Volendam.

 

Afspraak afzeggen

Het kan gebeuren dat een afspraak moet worden afgezegd of verplaatst. Geef dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren door via de mail of whatsapp. Voor afspraken die korter dan 24 uur worden afgezegd, ontvang je een factuur van 50 euro.