GZ-Psycholoog BIG

Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog BIG)

De gezondheidszorgpsycholoog BIG kind & jeugd, ook wel gz-psycholoog genoemd, is de basisdeskundige op het gebied van psychische stoornissen en problemen bij kinderen en jeugdigen. Dit kunnen lichtere psychische problemen zijn, zoals opvoedings- of gezinsproblemen, problemen op school of problemen die samenhangen met lichamelijke ziektes of handicaps, maar ook zware psychische stoornissen. De GZ-psycholoog verricht generalistische diagnostiek en indicatiestelling en is in staat verschillende behandelmethodieken toe te passen. 

De GZ-psycholoog gespecialiseerd in kinderen en jeugdigen is een breed opgeleide professional. Na een academische vooropleiding psychologie, pedagogiek of gezondheidswetenschappen (op doctoraal of masterniveau) is een tweejarige postmasteropleiding tot GZ-psycholoog gevolgd. Dit geeft toegang tot inschrijving in het BIG-register. 

Wet BIG

In de psychologische gezondheidszorg zijn drie beroepen wettelijk verankerd: de GZ-psycholoog, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. Daarnaast is er één psychotherapeutisch beroep: de psychotherapeut. Deze vier beroepen samen zijn geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet geeft garanties voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg. De BIG-status van de gezondheidszorgpsycholoog betekent dat:

  • de deskundigheid en de opleidingseisen wettelijk zijn vastgelegd;
  • de titel ‘gezondheidszorgpsycholoog’ wettelijk is beschermd;
  • GZ-psychologen onderworpen zijn aan wettelijk tuchtrecht;
  • GZ-psychologen verplicht zijn hun deskundigheid op peil te houden (herregistratieplicht).