Uitleg over een epidemioloog

Wat is een epidemioloog?

Epidemiologen zijn wetenschappers die ziekten bestuderen in grote groepen mensen. Ze analyseren de uitbraken van ziekten, zodat ze bestaande ziekten kunnen behandelen en toekomstige ziekte-uitbraken kunnen voorkomen. Een epidemioloog probeert uit te zoeken wie er door een ziekte getroffen worden en welke factoren daarmee te maken hebben. Hierdoor worden epidemiologen ook wel de “ziekte detectives” van de volksgezondheid genoemd.

Wat doet een epidemioloog?

De epidemioloog maakt gebruikt van statistische methodes om te achterhalen welke factoren de verspreiding van ziekten beïnvloeden. Hierdoor kan de epidemioloog een rol spelen bij het voorkòmen en bestrijden van deze ziekten. Belangrijke vaardigheden voor de epidemioloog zijn dat ze in staat zijn methodologisch te denken, onderzoeksprojecten op te zetten, statistische analyses uit te voeren en resultaten op te schrijven in wetenschappelijke publicaties of aanbevelingen te doen.